tips (omgeving)

Friesland...


Prinsentuin

De Prinsentuin is een park aan de noordkant van de binnenstad van Leeuwarden.
In 1648 werd er op deze plaats een park/ lusthof aangelegd in opdracht van prins Willem Frederik van Nassau. Een eerbetoon aan het eind van de 80-jarige oorlog en de vrede van Münster. Dit gedeelte van de stad bleef ongeveer 150 jaar afgesloten voor het publiek. In opdracht van Koning Willem l werd het park openbaar. Hij schonk de Prinsentuin aan de Leeuwarder bevolking. Het park werd meerdere malen verbouwd. Rond 1822 werd de tuin verbouwd door Lucas Pieters Roodbaard. Na weer een aantal verbouwingen werd de tuin in 2004 weer grotendeels hersteld in de stijl zoals Roodbaard deze destijds had laten aanleggen. Ook werden er toen accommodaties gebouwd ten behoeve van de stadsjachthaven.In de tuin bevindt zich ook het Pier Pander Museum, dat in 1954 werd geopend.


De stad kent met de Prinsentuin de mooiste stadsjachthaven van Nederland. Prinsentuin, Noordersingel en binnenstad leveren tesamen maximaal ongeveer 1000 ligplaatsen, maar dat maximale aantal is tot nog toe niet nodig geweest. Per jaar telt de Friese hoofdstad ongeveer 10.000 "scheepsovernachtingen", vorig jaar zelfs 11.6000. Gemiddeld telt een overnachtend schip drie opvarenden dus dat betekent ca. 30.000 personenovernachtingen per jaar. Tijdens Friesland Vaart in 2007 overnachtten 660 schepen in één nacht in en aan de Leeuwarder binnenstad.
De liggelden voor het komende seizoen bedragen voor schepen tussen 7 en 9 meter ca. 5,50, voor schepen tussen 9 en 12 meter ngeveer 7 euro en schepen tussen 12 en 15 meter ongeveer 9 euro. Bovendien krijgt u in Leeuwarden vier nachten voor de prijs van drie!

Voor hun liggeld kunnen de schippers dan gebruik maken van de meest moderne voorzieningen. Afgelopen jaar zijn nieuwe walstroomaansluitingen, nieuwe toiletgebouwen, vuilwaterpompen, ondergrondse afvalcontainers en afmeervoorzieningen gerealiseerd. Stroom, water en toiletgebouw kunnen worden gebruikt door gebruik te maken van een pas die bij twee automaten kan worden gekocht. Het geld dat op de pas overblijft kunt u aan dezelfde automaten weer terug krijgen.
Ook architectonisch trekken de nieuwe toiletgebouwen, ontworpen door Johannes Moehrlein,  overigens de aandacht.

Dokkum

Dokkum is een stad in de Nederlandse gemeente Dongeradeel en telt bijna 14 000 inwoners. Dokkum is gelegen op de grens tussen de Kleistreek en de Friese Wouden, in het noordoosten van de provincie Friesland. Dokkum is tevens de noordelijkste stad van Nederland en is een van de Friese elf steden.
Dokkum geniet internationale bekendheid omdat in 754 Bonifatius in de omgeving van Dokkum zou zijn vermoord.


 

Groningen...

 

Garnwerd

het mooiste wierdedorp van het Reitdiepdal.

In een ver verleden lag Garnwerd niet aan het Reitdiep.
De rivier kronkelde toen door het land ten oosten van het dorp
( De oude rivierloop is op luchtfoto’s nog duidelijk te zien).
In 1629 werd het rechte stuk gegraven dat er nu nog ligt, maar nog lag Garnwerd niet helemaal aan het water.
Vanwege de handel en het werk dat de nieuwe rivier bracht,
breidde de bewoning zich echter steeds meer richting het water uit.
Zo ontstond de Burgemeester Brouwerstraat, nu het smalste (voor auto's toegankelijke) straatje van Nederland.
Tot ver in de eerste helft van de 20ste eeuw bood Garnwerd een levendige aanblik.
Zo’n twintig middenstanders, onder wie 2 bakkers, 2 kruideniers en 2 café’s
voorzagen in de eerste levensbehoeften van de bewoners.
Begin 20ste eeuw lag Garnwerd nog op een soort schier-eiland,
omgeven door Het Reitdiep en het Aduarderdiep. Een veerpont, bediend door
de heer Hammingh, van het gelijknamige café, vormde de enige verbinding met
de aangrenzende gemeente Winsum.
Aan dit isolement kwam een eind met de bouw van een brug over het Reitdiep in 1933.
De verbinding over het Aduarderdiep volgde in 1938. Op de dijk staat de achtkantige
stellingmolen De Meeuw,die uit 1851 stamt. In het zomerseizoen is hij elk weekend te bezichtigen.
Tegenover de molen staat een zogeheten ‘sarrieshut’ die uit 1628 dateert.
Een sarrieshut was oorspronkelijk het huis bij de molen, waar de belastingontvanger,
oftewel de sarries,tol hief op het te malen graan.

Zoutkamp

Vroeger heerste Zoutkamp over de stad Groningen. Het was een bolwerk dat met een kanon de schepen van en naar Groningen kon tegenhouden. Zoutkamp was door zijn ligging zowel van militaire betekenis als van belang voor de kustvisserij. Vissersschepen voeren af en aan...

Zoutkamp een dorp met een uitgebreide historie. Een dorp dat in de tachtigjarige oorlog een verdedigingsschans was, daarna vooral een bruisende visserplaats was, gelegen aan de Lauwerszee.
Tegenwoordig komt de zee niet meer tot Zoutkamp. Bij Zoutkamp komen nu het Reitdiep, de Lauwers en het Hunsingo kanaal bij elkaar, om zo een aantal kilometers verder in het Lauwersmeer te stromen.

Na het verdwijnen van de visserij uit de havens van Zoutkamp, is het uitgegroeid tot een toeristische trekpleister, en terecht! Zoutkamp ademt nog altijd de sfeer uit van toen, met zijn monumentale sluizen, en zijn vele water, de vele terrassen met uitzicht op de haven, het prachtige visserijmuseum en de lekkere vis die U op verschillende mooie plaatsen kunt nuttigen. En zo kunnen nog wel even doorgaan met opsommen.

Overijssel...

Vollenhove

De geoefende kijker vindt nog herinneringen aan een tijd dat de polder Zuiderzee was. Zo vaart u langs Oud Kraggenburg waar vroeger een vuurtoren stond. Nu is het eilandje opgeslokt door het vaste land. Wanneer u in Vollenhove aankomt, heeft u twee mogelijkheden: aanleggen in de buitenhaven of iets verder doorvaren naar de gezellige binnenhaven. omdat Vollenhove niet groot is, kunt u het prima te voet verkennen, met of zonder gids. In vroeger tijden was Vollenhove een strategische plek met ten westen de Zuiderzee en in het noorden uitgestrekte moerassen en bossen. Het was een plek waar veel belangrijke adelijke families zich vestigden. Zoveel zelfs dat Vollenhove 'Stad der Paleizen'werd genoemd. De paleizen waren grote landhuizen met de status van havezate. Dit betekende dat de eigenaren inspraak hadden in de Ridderschap en Steden, het provinciebestuur van de late middeleeuwen.


Blokzijl

Straatnamen als Zuiderkade, Bierkade en Zeedijk herinneren aan de tijd dat Blokzijl nog aan de Zuiderzee lag. Anders dan Vollenhove of Kuinre, moest Blokzijl het niet hebben van de visserij, maar van de handel met Holland. De stad kwam tot bloei in de eerste helft van de 17e eeuw, later verviel de welvaart en groeide Blokzijl niet meer. Misschien is dat een reden waarom het stadje nog zeer authentiek aandoet.

Wanneperveen & Beltschutsloot

Langs de oevers van het Beltwijde en Schutsloterwijde liggen -op korte afstand twee, bij veel Nederlanders geliefde, waterdorpen. Wanneperveen is afgeleid van het riviertje ‘De Wanepe ’ dat eeuwen geleden bij Vollenhove de Zuiderzee instroomde. Belt, een voormalige zandbrug en ‘waterkering ’. Schutsloot, nu Belt Schutsloot, ligt midden in de rietlanden. ‘De Blauwe Hand’ vormt van oudsher het verbindingspunt tussen beide dorpen.

Giethoorn

Het Venetië van het noorden: Zo wordt Giethoorn vaak genoemd. Het is een toeristische trekpleister die internationaal bekend is. Bijna iedereen in Nederland is dan ook bekend met dit schilderachtige Nederlandse dorp. Een dagje Giethoorn is altijd leuk.


Meppel

Door het unieke meergebied van Noordwest Overijssel is de nabije omgeving van Meppel een aantrekkelijke aanlegplaats op de route van vele watersporters. De oude binnenstad, met in het hart de karakteristieke Meppeler toren, vormt een sfeervolle omgeving met de gezellige winkelpromenade en de tradionele wekelijkse donderdagmarkt.
 

De Weerribben

In Noordwest Overijssel, in de buurt van Steenwijk ligt Nationaal Park de Weerribben,een aaneengesloten natuurgebied van tenminste 1000 ha. In de Weerribben zijn veel mooie fietstochten te maken. Ook is het zeer goed mogelijk om al varend dit schitterende natuurgebied beter te leren kennen.